شرکت تحقیقاتی گیاهان دارویی بوستان یزد

ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه از 08:00 تا 15:00
  تلفن : 03538342949

اخلاط چهارگانه

اخلاط چهارگانه یا ( بلغم ، سودا ، صفرا ، خون )

اخلاط چهارگانه
خلط سودا خلط سفرا خلط خون و خلط بلغم