تخم‌ شوید، موثر در کاهش خونریزی پس از زایمان

تخم‌ شوید، موثر در کاهش خونریزی پس از زایمان

بر پایه تحقیقات پژوهشگران: مصرف عصاره تخم سبزی شوید، موجب کمتر شدن میزان خونریزی در ساعات اول و دوم بعد از زایمان می شود.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عصاره ی تخم شوید خوراکی بر خونریزی بعد اززایمان توسط “میترا مهدویان” عضو دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از همکارانش طراحی و اجرا شد.

۷۲ خانم واجد شرایط پژوهش مراجعه کننده به یک مرکز درمانی در مشهد، پس از تکمیل فرم‌ های انتخاب نمونه و مصاحبه و مشاهده، بلافاصله بعد از زایمان و خروج جفت و لخته‌ های داخل رحمی به طور تصادفی ۱۰ واحد اکسی توسین یا ۰.۰۱۸ گرم بر کیلوگرم عصاره تخم شوید خوراکی دریافت کردند. سپس میزان خونریزی دو گروه محاسبه شد.

یافته‌ های حاصل از این بررسی نشان می دهد: میانگین خونریزی در دو گروه تخم‌ شوید و اکسی توسین در ساعت اول و دوم بعد از زایمان از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند.

نتایج نهایی این پژوهش حاکی است: مصرف عصاره ی تخم‌ شوید خوراکی بعد از زایمان سبب کمتر شدن میزان خونریزی در طی ساعات اول و دوم و دو ساعت اول بعد از زایمان در مقایسه با مصرف اکسی توسین می‌ شود، بدون این که عوارض جانبی داشته باشد.

این پژوهش در مجله زنان مامایی و نازایی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسیده است.