خواص هوفاریقون

هوفاریقون و پیشگیری
هوفاریقون یکی از ۵ گیاه دارویی است که بیشترین تحقیقات علمی‌درباره آن صورت گرفته و یک داروی موثردر بیماریهای روانی می‌باشد.
–  درافسردگی خفیف بخصوص در افراد مسن که توام با اختلالات اضطرابی می‌باشد از پیشرفت ان جلوگیری می‌نماید.
خانواده
(GuttiferaeHypericaceae)

مشخصات
هوفاریقون یا گل راعی گیاهی است علفی و دارای ریزومی ‌کوتاه که تا ارتفاع یک متر رشد می‌کند. ساقه افراشته که برگهای تخم‌مرغی و بیضوی آن باغده‌های شفاف حاوی روغن پوشیده شده و بصورت متقابل و زوج قرار گرفته‌اند.
گلها در انتهای انشعابات علفی و بصورت دستجات سه‌تایی قرار دارند. هر گل ۵ کاسبرگ سبز ، ۵گلبرگ زرد و تعداد زیادی پرچم برآمده دارد. میوه کپسوله ۳ لوبه و حاوی دانه‌های سیاه رنگ می‌باشد.
بخشهای دارویی گیاه در اوایل تابستان جمع آوری می‌شود.
پراکندگی
در مناطق خشک و آفتابگیر اروپا، آسیا، آمریکا، آسترالیا و آفریقا رو به گسترش است.  در ایران در اکثریت مناطق بطور مثال استانهای گلستان، مازندران، آذربایجان، لرستان و … یافت می‌شود.

بخشهای مورد استفاده
سر شاخه‌های گلدار و تازه و کل گیاه
تر کیبات شیمیایی
هیپریسینHypericine  ترکیب اصلی آن می‌باشد. هیپروسیدHyperoside
خواص
* ضد افسردگی بخصوص در انواع Somatogenic,Psychogenic
* ضد اضطراب و تحریک پذیری
* کاهش دفعات شب ادراری در اطفال
* ضد التهاب وکوفتگی عضلانی
* ضد التهاب در کولیت و همورویید داخلی
موارد مصرف
پیشگیری
* در افسردگی‌های خفیف بخصوص Somatogenic,Psychogenic که در افراد مسن بروز کرده باشد و از پیشرفت آن جلوگیری می‌کند.
درمان
* افسردگی خفیف تا متوسط بخصوص در افراد مسن {(خوراکی) معادل}
* اختلالات اضطرابی و تحریک‌پذیری{(خوراکی)کمکی}
* شب ادراری اطفال{(خوراکی) کمکی}
* التهاب انتهای روده بزرگ و همورویید داخلی{(تنقیه)کمکی}
* کوفتگی عضلات ناشی از ضربه{(موضعی)کمکی}
* التهاب معده و تسریع در بهبود زخم معده {(خوراکی)کمکی}
* زخمهای کهنه ساق پا{(موضعی)کمکی}