عطش زیاد

عطش زیاد

این بیمارى بیشتر در افرادى به وجود مى آید که مبتلا به بیمارى قند مىباشند غیر از بیمارى قند بیمارى دیگرى به نام دیابت بى مزه (مرض قند بدون قند) که در اینجا قند در ادرارنیست اما بیمار داراى عطش فراواناست و گوئى عاشق آب است ، در خون ریزیها و تصادفات و هنگامى که مقدارى زیاد خون از بدن دفع شده باشد بیمار مبتلا به عطش زیاد مى گردد،خوردن غذاهاى شور و چربمیل به خوردن آب را زیاد مى نمایند.

درمان :

سکنجبین با آب گرم نوشند و حب صبر با ایارج فیقرا بکار برند تا بدن از خلط غالب پاکسازى شود. جوشانده بادیان به صورت گرم و داغ مؤثر است ، یا بادیان را کوبیده با آب گرم کفلمه نمایند، از خوردن غذاى غلیظ و چرب و میوه جات بپرهیزند، در بیماریهاى تب دار که بیمار مبتلابه عطش ‍ است مى توان از لعاب اسپرزه بتدریج استفاده نمود و عطش بیمار راساکت کرد.

ماءالشعیر لعاب اسپرزه ، لعاب به دانه ، آب خیار، شیره خرفه ، مرباى آلو،شربت آب غوره همگى مسکن عطش مى باشند، غذاهاى سرد و دوغ نیز درتسکین عطش مؤثرتر است . ناگفته نماند که خوردن آب یخ باعث عطش ‍ مى شود وآب گرم یا نیم گرم در تسکین عطش بهتر است ، در مزاجهاى گرمو خشک که مرتبا دهان ، حلق و مرى مى خشکد درمان آن با شربت لیمو، سکنجبین، شیره خرفه ، آب تمرهندى ، آب انار، آب مرباى آلو مؤثر استمبتلایان به عطش شربت بنفشه را با لعاب به دانه و آب انار شیرین مخلوطکرده بتدریج بجاى آب بنوشند، آب برگ خرفه ، آبغوره بى نمک ،و ماءالشعیر را با هم آمیخته یا به تنهائى مصرف کنند: تمرهندى ، آلوچه خشکه با غذاى روزانه تواءم سازند، اگر معده مبتلا به املاح صفراوىگردیده باشد بدى طعم دهان و تلخى آن و حالت خفقان و تهوع از علائم بیمارىاست .

نسخه ضد عطش

تخم کاهو ۱۰ گرم

کاسنى ۱۰ گرم

خرفه ۱۰ گرم

مغز تخم کدو ۲۰ گرم

تخم بارهنگ ۱۰ گرم

همه را نرم سائیده روزى سه قاشق مرباخورى با عرق بیدمشگ یا لعاب اسپرزه و یا شربت بنفشه یا شربت عودمیل نمایند.

دستور
بایستى بیمار استفراغ کند، شربت لیمو، شربت نارنج ، شیره خرفه خورند از غذاهاى خنک استفاده نمایند

عطش به علت گرمازدگى یا آفتاب زدگى

اگر عطش به علت حرارت آفتاب یا آفتاب زدگى یا به علت آتش و یا واقع شدن در وزش باد گرم یا روزه داریهاى طویل باشد. دست و پاى بیمار را بایستى در آب سرد گذارند و در آفتاب زدگى باید بیمار را در وان یخ قرار دهند و دست و پاى بیمار را با آب سرد ماساژ داده تا حرارت به وجود آمده فروکش نماید سر بیمار را بایستى با گلاب بشویند و قدرى تمرهندى در دهان او گذارند تا به تدریج آب آنرا فرو برد.

در عطشهاى مفرط، بیماران مى توانند بدن خود را با آب برگ گل خطمى بشویند، مغز تخم خیار و مغز خربزه و ترنجبین را شیره کش کرده با لعاب به دانه یا لعاب اسپرزه میل نمایند.

جوشانده ریشه شیرین بیان به تنهائى براى تسکین عطش به کار مى رود. یا خاکشیر را در آب یخ و شکر حل کرده بدهند.