نسخه های تک دارویی برای کبد و صفرا

نسخه های تک دارویی برای کبد و صفرا

نسخه شماره ۱- داروی صفرا آور و محرک ترشح صفرا
▪ دارو : ریزوم زردچوبه ( Curcuma longa )
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت ۵ دقیقه بگذارید تا بجوشد سپس آنرا صاف کرده و میل کنید .
▪ نسخه شماره ۲- داروی معالج یرقان و صفرا آور
▪ دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria species)
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
▪ توجه : این گیاه تا اندازه ای سمی بوده و استفاده از آن به مقدار زیاد باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسی می شود بنابراین مصرف آن بایستی زیر نظر پزشک باشد .
● نسخه شماره ۳- داروی معالج یرقان
▪ دارو : تمام گیاه گل رنگ ( کافشه ) ( Carthamus tinctorius)
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۴- داروی معالج یرقان
▪ دارو : دانه گیاه سیاه دانه ( NIgella sativa)
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۵- داروی صفرا آور
▪ دارو : ریشه کاسنی ( Cichorium intybus)
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
▪ توجه : این دارو علاوه بر این جهت دردهای صفراوی هم مورد استفاده قرار می گیرد .
● نسخه شماره ۶- داروی صفرا آور
▪ دارو : تمام گیاه افسنطین کبیر ( Aretmisia absinthium)
● مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
▪ توجه : این دارو علاوه بر این جهت دردهای صفراوی هم مورد استفاده قرار می گیرد .
● نسخه شماره ۷- داروی ضد یرقان
▪ دارو : میوه یا پوست ریشه گیاه زرشک ( Berberis vulgaris)
▪ مقدار مصرف : ۳ تا ۶ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۸- داروی مدر صفرا و معالج اختلالات صفرا
▪ دارو : ریشه یا تمام گیاه گل قاصد ( شیرمال ، کاسنی زرد ) ( Taraxacum officinalis)
▪ مقدار مصرف : ۴ تا ۸ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۹- داروی صفرا آور
▪ دارو : تمام گیاه آناکالیس ( عین الجمل ) (Anagalis arrensis )
▪ مقدار مصرف : ۴ تا ۸ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۱۰- داروی ضد یرقان و صفرا آور
▪ دارو : تمام گیاه عاثف (Agrimonia eupatoria)
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۱۱- داروی صفرا آور و محرک ترشح صفرا
▪ دارو : پیاز گیاه سیر ( Allium sativum)
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۱۲- دارو جهت معالجه بیماریهای صفراوی
▪ دارو : تمام گیاه سداب ( Ruta graveolens)
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۱۳- دارو ی صفرا آور
▪ دارو : تمام گیاه خرفه ( Portulaca oleracea)
▪ مقدار مصرف : ۵۰ تا ۱۰۰ گرم بصورت تازه و ۵ تا ۱۰ گرم بصورت خشک
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۱۴- داروی صفرا آور
▪ دارو : برگ و سر شاخه های گلدار گیاه اکلیل الجبل ( اکلیل کوهی ) ( Rosmarinus officinalis )
▪ مقدار مصرف : ۲تا ۴ و حتی تا ۱۰ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۱۵- دارو ی مدر صفرا
▪ دارو : میوه تمر هندی ( Tamarindus indica)
▪ مقدار مصرف : ۱۰ تا ۴۵ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا خیسانده شود سپس آنرا با مقداری قند میل کنید .
● نسخه شماره ۱۶- دارو ی مدر صفرا
▪ دارو : روغن زیتون ، برگ و پوست زیتون ( Olea europea)
▪ مقدار مصرف : ۲۰ تا ۴۰ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را روزی دو مرتبه همراه با سالاد میل کنید مقدار مصرف برگ و پوست ۴-۸ گرم بصورت دم کرده مطابق روشهای بالا توصیه می گردد .
● نسخه شماره ۱۷- داروی صفرا آور
▪ دارو : گل همیشه بهار ( Calendula officinalis)
▪ مقدار مصرف : ۳ تا ۶گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
▪ نسخه شماره ۱۸- داروی صفرا آور
▪ دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )
▪ مقدار مصرف : ۲تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۱۹- داروی صفرا آور
▪ دارو : برگ و سر شاخه های گلدار گیاه اکلیل الجبل ( اکلیل کوهی )( Rosmarinus officinalis )
▪ مقدار مصرف : ۲تا ۴ و حتی تا ۱۰ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۲۰- داروی محرک ترشح کیسه صفرا
▪ دارو : گل همیشه بهار ( Calendula offcinalis )
▪ مقدار مصرف : ۳ تا ۶ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
● نسخه شماره ۲۱- داروی محرک ترشح برونش ها
▪ دارو : برگ بارهنگ سرنیزه ای ( Plantago lanceolata )
▪ مقدار مصرف : ۵ تا ۱۰ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
● نسخه شماره ۲۲- داروی محرک ترشح صفرا
▪ دارو : ریشه یا برگ گل کاسنی ( Cichorium intybus )
▪ مقدار مصرف : ۳ تا ۶گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
● نسخه شماره ۲۳- داروی محرک غدد ترشحی معده ( ترشح معده و صفرا )
▪ دارو : تمام گیاه افسنطین ( Artemisia absinthium )
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
● نسخه شماره ۲۴- داروی محرک ترشح غدد معده و روده
▪ دارو : پیاز ( Allium cepa )
▪ مقدار مصرف : روزانه یک عدد پیاز خام با هر غذا میل کنید .
● نسخه شماره ۲۵ – دارو جهت برطرف کردن یرقان ، زردی و سیروز کبدی
▪ دارو : میوه زرشک ( Berberis vulgaris )
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۶گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را در یک لیوان آب جوش ریخته روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .
● نسخه شماره ۲۶- دارو جهت اختلالات در ترشح غدد
▪ دارو : ریشه انجدان رومی ( Levisticum officinalis )
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.