شرکت تحقیقاتی گیاهان دارویی بوستان یزد

ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه از 08:00 تا 15:00
  تلفن : 03538342949

۲۱۶۱۸۷۱۹۴۱۱۸۲۲۷۳۴۱۹۵۲۳۲۱۹۴۴۰۱۳۴۲۲۳۲۹۷۸۴۹۲۱۳

گیاهان دارویی مفید در سرما خوردگی

گیاهان دارویی مفید در سرماخوردگی
۴ گروه گیاه دارویی برای مبارزه با سرماخوردگی شناخته شده است.

اولین گروه:

باعث تحریک سیستم ایمنی بدن جهت مبارزه با عفونت می شوند و در شروع سرماخوردگی استفاده می شوند مثل Echinacea وGinseng آسیایی.

دومین گروه:

بعنوان گیاهان عرق آور، تب و عرق بدن را افزایش می دهد و برای از بین بردن عفونت مفیدند. تب نشان دهنده فعالیت سیستم ایمنی بدن است، پس این گروه در حقیقت محرک سیستم ایمنی هستند مثلBoneset و Yarrow .

سومین گروه:

شامل گیاهانی است که بر اساس مطالعات آزمایشگاهی می توانند مستقیماً ویروس سرماخوردگی را از بین ببرند مثلGoldenseal،Myrrh وUsnea .

چهارمین گروه:

شدت علائم سرماخوردگی مثل گلو درد  را کاهش می دهند. این گیاهان لعاب زیادی دارند و تسکین دهنده و ضد التهاب هستند. همچنین تانین ( ماده ای که از گیاهان خاصی به دست می آید ) دارند که جمع کننده و قابض است و باعث افزایش بهبودی می شوند. مثلMarshmallow ( گل ختمی) وRaspberry( تمشک).