شیره و برگ درخت انجیر

شیره و برگ درخت انجیر

خواص برگ انجیر
– برگ پخته درخت انجیر ملین است .

– برای برطرف کردن ورم های بدن، برگ انجیر را روی این قسمت ها بگذارید .

– برگ درخت انجیر را در آب جوش ریخته و بگذارید کمی سرد شود. سپس آن را داخل یک لگن بریزید و داخل آن بنشینید که بواسیر دردناک و متورم را درمان می کند.

– جوشانده برگ درخت انجیر شکم درد را برطرف می کند.

– دم کرده برگ های درخت انجیر به مقدار ۲۶ گرم تا۳۰ گرم در یک لیتر آب، مُسکّن است و برای معالجه سرفه تجویز می شود.

– برگ تازه انجیر برای التیام جراحات و زخم ها و جوش خوردن سریع زخم های سطحی موثر است. می توان برگ تازه را به مدت کمی روی زخم های سطحی گذارد.

– جوشانده ساقه های جوان درخت انجیر، آب اضافی را از بدن خارج می کند.

– برای درمان اسهال های ساده و خون ریزی های مختلف از جوشانده پوست تازه درخت انجیر استفاده کنید.

خواص شیره درخت انجیر
شیره درخت انجیر طعم تلخ و سوزنده ای دارد:

– مسهل بسیار خوبی است .

– دارای دیاستازهای مختلفی است و برای نرم و ترد کردن گوشت به کار می رود.

– اگر شیره درخت انجیر ( شیرابه سفید انتهای دم میوه یا دم برگ ) را به مدت چند روز روی زگیل یا میخچه پا بگذارید، آن را از بین می برد.

– اگر شیره درخت انجیر را با زرده تخم مرغ  یا روغن مخلوط کنید و روی زخم ها بگذارید ، باعث التیام آنها خواهد شد .

– ضماد شیره درخت انجیر با شنبلیله برای رفع نقرس مفید است.

– برای معالجه جراحت های پوستی ، ضمادی از شیره درخت انجیر با آرد جو درست کرده و روی آنها بگذارید.

– مالیدن شیره درخت انجیر بر روی سر از ریزش مو  جلوگیری می کند.