نسخه های دارویی گیاهی برای از بین بردن جوش

نسخه های دارویی گیاهی برای از بین بردن جوش

نسخه ۱ : پنج گرم آرد باقالا را با ۵ گرم پوست تخم مرغ مخلوط نموده ، نرم ساییده و با کمی سرکه بر محل جوشها بمالید .
نسخه ۲ : دو مثقال پودر سیاهدانه را با ۵ مثقال خاکستر چوب درخت گز مخلوط نموده و با کمی سرکه خمیر کرده و بمالید .
نسخه ۳ : پنج مثقال آرد عدس را با ۵ مثقال آرد برنج را مخلوط نموده با کمی آب ترب خمیر کنید و بمالید .
نسخه ۴ : جهت بر طرف نمودن جوشها استفاده از مرهم سیاه دانه مفید است .
مواد لازم : سیاهدانه یک مثقال ، تخم کتان ۲ مثقال ، گلسرخ ۲ مثقال ، سرکه نصف استکان .

طرز تهیه : کلیه داروهای بالا ( به غیر از سرکه ) را مخلوط نموده نرم ساییده و در سرکه به مدت ۲ ساعت حل نموده و هر روز مقداری از آن را به پوست بمالید .

نسخه ۵ : مالیدن خاکستر اشنان سوخته که با آبلیمو خمیر شده باشد مفید است .
نسخه ۶ : استفاده از مرهم مُردار سنگ جهت زایل نمودن جوشها مفید است .
مواد لازم : مُردار سنگ ۳ مثقال ، گنجیده ( انزورت ) ۳ مثقال ، صدف سوخته ۳ مثقال ، براده مس ۳ مثقال ، انشان ۳ مثقال ، سرکه مقداری .

طرز تهیه : داروها را نرم ساییده در سرکه حل کرده و کمی حرارت دهید سپس هنگامی که سرد شد هر روز مقداری از آن را به پوست بمالید .

نوع دیگر : پنج مثقال پودر مُردار سنگ را در کمی گلاب حل کرده و هر روز بطور مرتب روزی دو مرتبه ( صبح و عصر ) بمالید .

نوع دیگر : ۱۰ گرم مُردار سنگ پودر شده را با ۱۰ گرم پودر سفید آب قلع مخلوط نموده در یک استکان سرکه حل کرده بمالید .

نسخه ۷ : ضماد آرد گندم که با کمی سکنجبین خمیر شده باشد بر محل جوشها جهت برطرف نمودن آنها مفید است .
نسخه ۸ : مالیدن روغن خیار به تنهایی یا همراه با کمی سرکه یا آبغوره مفید است .
نسخه ۹ : بیست و پنج گرم اشنان را با ۱۰ گرم زاج سیاه مخلوط کرده ، نرم ساییده و بپزید سپس با کمی سرکه خمیر کرده و بمالید .
نسخه ۱۰ : پوست انار ، زردچوبه ، مُردار سنگ و خیار را به نسبت مساوی مخلوط نموده نرم ساییده و با روغن گلسرخ خمیر کنید و بمالید .
نسخه ۱۱ : مالیدن روغن گلسرخ و مغز قلم گاو که با کمی سرکه خمیر شده باشد در رفع جوشهای پوست مؤثر است .
نسخه ۱۲ : صندل سفید یا سرخ را پودر کرده ، در آب اسفرزه حل نموده و بمالید .
نسخه ۱۳ : بیست و پنج گرم پودر برگ مورد را با ۲۵ گرم آرد نخود و ۲۵ گرم آرد جو مخلوط نموده با سرکه خمیر کنید و بمالید سپس بدن را با جوشانده ۱۰ گرم ترشک ، ۱۰ گرم چوب گز و ۱۰ گرم میوه کاج بشویید و این عمل را تا چند روز تکرار کنید .
نسخه ۱۴ : شستن صورت با آب جوشانده ۵ گرم آویشن ، ۵ گرم مریم گلی ، ۵ گرم گل ختمی و ۵ گرم سبوس گندم در طول دو هفته مفید است .
نسخه ۱۵ : خوردن شربت ریشه حماض ( ترشک ) یا شربت میوه آن مفید است .
نسخه ۱۶ : استفاده از قرص کافوری داروی بسیار مفیدی جهت برطرف کردن جوشها بویژه جوشهای صورت در نوجوانان و جوانان می باشد .
مواد لازم : گل داغستان ۱۵ گرم ، گل ارمنی ۱۵ گرم ، سدر ۱۵ گرم ، تخم ختمی ۱۰ گرم ، تخم مرو ۱۰ گرم ، گل شیراز ۱۰ گرم ، اسانس گل سرخ ۲ قطره ، کافور دو گرم ، آب مقطر مقداری ، سرکه سیب مقداری .

طرز تهیه : ابتدا کافور را در آب مقطر حل نموده و سپس سرکه سیب را اضافه کنید بعد داروها را نرم ساییده و هر روز مقداری از آن را روی پوست بمالید .

نسخه ۱۷ : خوردن شربت میوه شنگ یا جوشاندن ۳۰ تا ۶۰ گرم از میوه آن در یک لیتر آب مفید و مؤثر است .