ورم معده و روده

ورم معده و روده

بیمار مبتلا به ورم معده نصف استکان شربت آلبالو را در یک لیوان آب سرد حل کرده تناول کند و چند روز متوالی تکرار نماید.

«میوه درمانی»

رژیم انگور موثر ترین و کاملترین درمان ورم روده است وقتی که بیمار مبتلا به کولیت رژیم انگور گرفت در ظرف سه یا چهار روز مشاهده خواهد کرد که کولیت و عفونت داخلی آنرا برطرف شده ودیگر درموقع تخلیه مدفوع خونریزی نخواهد شد، زیرا انگور خاصیت التیام دهنده دارد البته باید یکروز هر ساعت یک لیوان آب انگور نوشید و فردای آن روز هر ساعت نصف یک لیمو یا تمام آنرا گرفته و فقط آب لیمو خورد و این کار را هر روز ۱۲ تا ۱۴ ساعت ادامه داد و شبها چیز دیگری نخورد.

«رژیم انگور»

شاه توت جهت ورم روده بسیار نافع است.

«راهنمای نجات از مرگ مصنوعی»

شربت ساده و مربای به برای مبتلایان به ورم روده بسیار نافع است.

«شناخت خوراکیها»

با آب نیم گرم چغندر ورم روده و گرفتگی آن تنقیه کنید که نافع است.

«راهنمای نجات از مرگ مصنوعی»

تنقیه مطبوخ (پخته شده) آرد بلال جهت درمان ورم روده توصیه شده است.

«تحفه حکیم مؤمن»

ازگیل در معالجه ورم روده (کولیت و آنتروکولیت) بکار یمرود. برای این منظور ، ازگیل را بصورت کنسرو می خورند. و یا ۲۳۰ گرم ازگیل رسیده را پس از جدا کردن پوست و دانه ، در کمی شیر حل نموده بیمار مصرف می کند. این روش درمان را دکتر موسی یر بر روی خود و بیماران سرویس خود امتحان نموده ، نتیجه مطلوب دیده است.

«میوه درمانی»

عده ای از پزشکان قدیم علف هفت بند را در رفع ورم روده بزرگ حتی در مواردی که با خونریزی نیز همراه باشد موثر ذکر نموده اند.

صورت داروئی : جوشانده ۲۰ تا ۳۰ گرم برگ یا گیاه کامل ریشه دار در یک لیتر آب بمقدار ۲ تا ۳ فنجان در روز.

«گیاهان داروئی»

از کنگر فرنگی می توان در رفع ورم روده استفاده بعمل آورد.

صورت داروئی : جوشانده ۳۰ تا ۴۰ در هزار برگ یا ریشه گیاه در آب بمقدار ۳ فنجان درروز، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قبل از غذا.

«گیاهان داروئی»

هنوز هم دم کرده ۲۵ یا ۳۰ در هزار اعضای گیاه گل مینا را جهت رفع ورم روده بکار می برند.

«جلد دوم گیاهان داروئی»

بیمار مبتلابه ورم روده، نصف استکان شربت آلبالو را در لیوان آب سرد حل کرده‌، بیمار تناول کند و چند روز متوالی تکرار نماید.