شرکت تحقیقاتی گیاهان دارویی بوستان یزد

ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه از 08:00 تا 15:00
  تلفن : 03538342949

پیشگیری بهتر از درمان است

به هر حال افراد باید بدانند که اگر از ریزش موی خود جلوگیری نکنند می بایست هزینه های سرسام آوری را برای جبران آن و کاشت موی سر خود متحمل شوند که البته به قول متخصصان امر، کاشت مو مثل تمام عمل های پیوند اعضا شامل ریسک بالاییست و بستگی دارد بدن فرد این پیوند یا کاشت را بپذیرد یا خیر؟ ولی در مجموع اعداد و ارقامی را در اینجا ذکر می کنم تا متوجه شوید به ازای هر تار یا گرافت مو، چقدر باید هزینه کنید؟

 هزینه کاشت مو

با بررسی های به عمل آمده و تماس با چند مؤسسه و کلینیک تخصصی در برخی مراکز استان های کشور اعدادی به دست آمد که میانگین آن را اینگونه برای شما تشریح خواهم کرد:

روش های زیر برای تعیین هزینه و قیمت کاشت مو در نظر گرفته می شود:

  1. بر اساس تعداد تار موی برداشتی و کاشته شده؛ به طور مثال هر هزار تار مو 250.000 هزار تومان که به ازای کاشت 15000 تار مو  3.750.000 تومان باید پرداخت کرد.
  2. بر اساس تعداد گرافت برداشت و کاشت شده؛ مثلاً هر هزار گرافت یک میلیون و پانصد هزار تومان که به ازای 5.000 گرافت می شود 6.000.000 تومان.
  3. بر اساس وسعت طاسی که کاشت می شود به طور مثال 8 سانتی متر مربع جلوی سر، چهار  میلیون تومان؛ نصف سر، پنج میلیون تومان و تمام سر، 9 میلیون تومان.
  4. بر اساس روش برداشت و کاشت مو؛ مثلاً با fit 4.5 میلیون تومان یا با fut  5.5 میلیون تومان و یا ترکیبی هشت میلیون تومان.

پس باید تا اینجا متوجه شده باشید که طبق گفته طلایی قدیمی ها “پیشگیری بهتر از درمان است” را اگر به کار بندیم و با روشی درست که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد؛ می توان با هزینه ای بسیار ناچیز جلوی صرف هزینه ای بسیار بالا را گرفت