شرکت تحقیقاتی گیاهان دارویی بوستان یزد

ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه از 08:00 تا 15:00
  تلفن : 03538342949

۱۲۱۹۳۱۲۱۴۶۳۷۲۳۲۵۰۲۳۷۲۱۹۲۰۶۱۰۴۶۷۵۹۱۱۶۱۷۵۱۶۲

گیاهی منسب برای سرطان تخمدان

اخیراً کارشناسان دریافتند که زنجبیل مى تواند سلول هاى سرطانى را از بین ببرد. این مطالعات نشان داد ادویه جات خواصى دارند که مانع از مقاومت سلول ها در برابر درمان ها مى شود و جلوى مقاومت سلول هاى سرطانى را مى گیرد.

علاوه بر این، زنجبیل باعث کنترل تورم و التهاب ها و بهتر شدن حالت استفراغ و تهوع مى شود.

اما زنجبیل بیش از همه باعث مرگ سلول هاى سرطانى تخمدان مى شود.

سلول ها به دو صورت مى میرند:

۱) اپاپتوسیس «apoptosis» که در حقیقت خودکشى سلول هاست.

۲) «اتوپگى» autophagy که در حقیقت یک نوع خودهضمى سلول هاست.

در اغلب بیماران مبتلا به سرطان تخمدان که بیمارى مجدداً عود مى کند، بدن در مقابل شیمى درمانى هاى معمول مقاومت نشان مى دهد که در این نوع شیمى درمانى مرگ سلول ها از نوع «اپاپتوسیس» است، اما زنجبیل مى تواند باعث مرگ سلول ها ازنوع «اتوپگى» شود که در کنار نوع اول باعث از بین رفتن مقاومت در برابر شیمى درمانى مى شود.

بنابراین پزشکان به این افراد خوردن زنجبیل را توصیه مى کنند.