شرکت تحقیقاتی گیاهان دارویی بوستان یزد

ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه از 08:00 تا 15:00
  تلفن : 03538342949

Archive for تیر ۱۳۹۴

خواص انیسون

انیسون ( بادیان رومی)نحوه استفاده : در ذیل خواهد آمدخواص : این دارو تخم رازیانه رومی است .تند مزگی آن از رازیانه خودرو کمتر است . دارای نوعی مزه شیرین و بهتر از رازیانه خودرو است .مزاج :جالینوس گوید :گرم و خشک است .خواص درمانی :باز کننده و کمی گیرنده و گس است .مسکن دردها […]

ایارج فیقرا

● تاریخچه ایارج یا ایاره به معنی داروی مسهل است. اعتقاد بر این بوده که تفسیر آن از حضرت حق می‌باش و کسی نمی‌داند که اولین بار این ترکیب چگونه به وجود آمده، به این علت اعتقاد داشتند، این ترکیب کار خدائی است. علت نام ایارج این است که چون خواص مسهلی این دارو به […]