Archive for تیر ۱۳۹۴

خواص انیسون

انیسون ( بادیان رومی)نحوه استفاده : در ذیل خواهد آمدخواص : این دارو تخم رازیانه رومی است .تند مزگی آن از رازیانه خودرو کمتر است . دارای نوعی مزه شیرین و بهتر از رازیانه خودرو است .مزاج :جالینوس گوید :گرم و خشک است .خواص درمانی :باز کننده و کمی گیرنده و گس است .مسکن دردها ، عرق آور و بادشکن است و اگر در روغن جوشانده شود تأثیرش بیشتر است .درمزاج انیسون اندکی تندی است که تقریباً با داروهای سوزنده برابر می باشد. سر:اگر آن... ادامه مطلب


ایارج فیقرا

● تاریخچه ایارج یا ایاره به معنی داروی مسهل است. اعتقاد بر این بوده که تفسیر آن از حضرت حق می‌باش و کسی نمی‌داند که اولین بار این ترکیب چگونه به وجود آمده، به این علت اعتقاد داشتند، این ترکیب کار خدائی است. علت نام ایارج این است که چون خواص مسهلی این دارو به جرم آن (دارچین، زنجبیل، سلیخه، زعفران) نمی‌باشد بلکه به قوت آن است از این‌رو آن فعل را کاری خدائی دانسته و مصرف این دارو طبیعت و اخلاط را در تسخیر خود در... ادامه مطلب